Būvgružu un šķirotu atkritumu pieņemšana

Din is a popular choice on business and tech sites. It’s also a good font for creating page titles with impact.

"Būvgružu šķirošanas- pārkraušanas komplekss"

Atkritumi, kas nav klasificējami kā bīstami pēc 19.04.2011 MK noteikumiem Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 
 
Cenas norādītas ar PVN
Biroja adrese

Gaujas iela 17,
Mārupe,
Mārupes novads,
Tel./fax. +371 677 01 030, mob. +371 286 88 000
e-mail: mjbirojs@inbox.lv

Būvgružu šķirošanas un pārstrādes komplekss

Tal. 264 67 365