Būvgružu un šķirotu atkritumu pieņemšana

Din is a popular choice on business and tech sites. It’s also a good font for creating page titles with impact.

"Būvgružu šķirošanas- pārkraušanas komplekss"

Šķirošanai pieņemam:

1) Būvgružus - celtniecības atkritumus
2) Bioloģiski noārdāmos atkritumus (lapas, zāle utt.);
3) Lielgabarīta atkritumus
4) Izlietoto iepakojumu
Daudzums tiek noteikts:
 
Tiek veikti kravas mērījumi 
(augstums × platums × garums)
atkritumu blīvums netiek ņemts vērā. Minimālais uzskaites apjoms, 1 m3(kubikmetrs) = 1 vienība, uzskaites solis 1-2-3 vienības.
Piemērs: Ievedot 0.5 m3 tiek piemērota maksa par 1 vienību, ievedot 1.6 m3 tiek piemērota maksa par 2 vienībām, ievedot 2m3 tiek piemērota maksa par 2 vienībām.
Atkritumi, kas nav klasificējami kā bīstami pēc 19.04.2011 MK noteikumiem Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 
 
Cenas norādītas ar PVN
Biroja adrese

Gaujas iela 17,
Mārupe,
Mārupes novads, LV-2167
Tel.+371 677 01 030, mob. +371 286 88 000
e-mail: mjbirojs@inbox.lv

Būvgružu šķirošanas un pārstrādes komplekss

Tel. 264 67 365