Biroja adrese

Gaujas iela 17,
Mārupe,
Mārupes novads,
Tel./fax. +371 677 01 030, mob. +371 286 88 000
e-mail: mjbirojs@inbox.lv

Būvgružu šķirošanas un pārstrādes komplekss

Tal. 264 67 365

Būvgružu un šķirotu atkritumu pieņemšana

Din is a popular choice on business and tech sites. It’s also a good font for creating page titles with impact.

"Būvgružu šķirošanas- pārkraušanas komplekss"

Atkritumi, kas nav klasificējami kā bīstami pēc 19.04.2011 MK noteikumiem Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 
 
Cenas norādītas ar PVN